Nhà gỗ lục giác kiến trúc Huế

  • Nhà gỗ lục giác kiến trúc Huế

Giá tiền: Liên hệ

Diện tích: 5m*5m( tim cột ) 

Cột 30*30*3m 

Phủ bì mái: 7m*7m 

Cột + kèo + xuyên + chính = gõ mật campuchia 

Đòn tay, rui, mè= gỗ dầu Lào

Ngói vẩy cá cũ

Táng kê: đá Tây Ninh

Lắp dựng, sơn PU hoàn thiện.

Sản phẩm khác